Sofia Kukkonen

"L'imitazione [dell'arte antica] intesa come il contrario della copia...apertura della libertà d'immaginazione per creare opere nuove, moderne..."

"J.J. Winckelmann said: The imitation (of classical art) is the opposite of copying. Represents the opening of imagination for the creation of new, modern works.."

"[Klassisen taiteen] Imitointi on kopioinnin vastakohta. Antiikin tuntemus edustaa luomisen sytyketta, avautumista mielkuvituksen vapaudelle uusien, modernien teosten luomiseen" J.J Winckelmann